Jun 10, 2007

Araw ng Kalayaan

109 taon ng kalayaan.

Sulong mga kapatid!

No comments: