Oct 4, 2007

Kung ang Ulan....

Mahimong tsokolate.
Ay! Pagkalami sa ulan.
Ako'y mohangad.
Ako'y monganga.

Pagkanindot unta kung mag-ulan ug Godiva dark chocolate.

No comments: